• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • 26510 0 5883

Πολυμεσικό Υλικό

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πολυμεσικό υλικό που έχει προκύψει από τις δραστηριότητες των μαθητών, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://goo.gl/QFy5tl