• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • 26510 0 5883

Εκπαιδευτικό υλικό

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αξιοποιείται από τους συνεργαζόμενους Θεατρολόγους του Έργου, κατά τις παρεμβάσεις τους στις σχολικές μονάδες: