• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • 26510 0 5883

Τηλεδιασκέψεις

Στις 21-05-2015, πραγματοποιήθηκαν 3 τηλεδιασκέψεις/τηλεκπαιδεύσεις.

Στις τηλεδιασκέψεις αυτές συμμετείχαν μέλη της Ομάδας Έργου καθώς και οι θεατρολόγοι που συμμετέχουν στο Έργο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο των τηλεδιασκέψεων, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://goo.gl/SiLJSj